Privatumo politika

„TOO PHOTOGRAPHY" INTERNETO PRIVATUMO POLITIKA

Aurelijus Tumulevičius, indv. veiklos paž, 1049907;
Kontaktai: el. p. info@too.photography, tel. nr. +370 (611) 56625
toliau vadinama – „TOO Photography“.
„TOO Photography“ suprantama kaip Duomenų valdytojas, itin vertina ir saugo Duomenų subjektų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės „TOO Photography“ interneto svetainėje www.too.photography. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų duomenys?

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad „TOO Photography“ tvarko asmens duomenis fotografijos paslaugų teikimo tikslais:

• Fotografijos paslaugų pirkimui užtikrinti
• Siųsti Jums informaciją apie pirkimą
• Atsakyti į Jūsų užklausas
• Atlikti mokėjimus, išvengiant sukčiavimo
• Laikytis mokestinių prievolių (pvz., mokesčių apskaičiavimo)
• Siųsti rinkodaros pranešimus, jei pasirinksite juos gauti.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi elektroniniu paštu „TOO Photography“?

Jūs galite elektroniniu paštu info@too.photography pateikti šiuo savo asmens duomenis: Vardas; Pavardė; Gimimo data; Gyvenamosios vietos adresas; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas; Socialinių tinklų (Facebook, Instagram) duomenys: vardas, miestas; Banko sąskaitos numeris; Atvaizdas.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi užsakant/rezervuojant „TOO Photography“ paslaugas?

Jūs galite užsakyti „TOO Photography“ paslaugas naudodamiesi internetinės svetainės www.too.photography užklausos forma laisvanoriškai pateikdami: Vardas; Pavardė; El. pašto adresas; Gyvenamosios vietos adresas; Telefono numeris; Parašas; IP adresas.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi registruojantis pateikiant užklausos formą kontaktuose?

Kylant papildomiems klausimams galite pateikti užklausą užklausos formoje, esančioje kategorijoje „Kontaktai“. Tokiu atveju renkami duomenys: Vardas; El. pašto adresas; Telefono numeris; Tema; Žinutės turinys; IP adresas.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento 6 str. 1a dalis.).

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenis?

Elektronine forma pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei 24 mėn. po duomenų pateikimo momento.

Kam „TOO Photography“ teikia ar gali teikti asmens duomenis?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
• Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
• Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

„TOO Photography“ asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka „TOO Photography“ tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (pvz., buhalterines paslaugas teikianti įstaiga), taip pat bankams, VMI prie LR FM, SoDra ar k.t. valstybės institucijoms.

 

TIESIOGINĖ RINKODARA

Ar gali „TOO Photography“ siųsti Jums pranešimus?

Jūs galite laisvanoriškai sutikti, jog Jūsų pateikti Asmens duomenys (el. pašto adresas) būtų naudojamas „TOO Photography“ rinkodaros tikslais – pateikti Jums patraukliausius pasiūlymus, susijusius su fotografijos paslaugomis savo sutikimą aktyviu būdu, išreikšdami „TOO Photography“ interneto svetainės www.too.photography registracijos formoje, pažymėdami varnele ir patvirtindami savo pritarimą dėl elektroninio pašto naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams.

Koks tikslas?

Jūsų pateikti duomenys, kurie naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais padeda užtikrinti nuolatinį „TOO Photography“ fotografijos paslaugų tobulinimą bei vystymą ir suteikia galimybę pateikti kuo geresnius paslaugų pasiūlymus.

Kiek laiko galioja sutikimas?

Jūsų sutikimas dėl duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais galioja 24 mėn. nuo sutikimo pateikimo momento arba tol, kol Jūs neatšauksite duoto sutikimo.

Kaip atsisakyti pranešimų?

Jeigu Jūs nepageidaujate, kad Jūsų pateikti duomenys (el. pašto adresas) būtų naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais, galite rašyti elektroninį laišką adresuinfo@too.photography nurodyti, kad nepageidaujate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų ir „TOO Photography“. Tokiu atveju, „TOO Photography“, įsipareigoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną pašalinti Jūsų kontaktus iš reklaminius pranešimus siunčiančios programos.

„TOO Photography“ nėra atsakinga už kitų interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš „TOO Photography“ interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

„TOO Photography“ darbuotojai yra įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie įstaigos klientus, įskaitant ir „TOO Photography“ svetainės lankytojus.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis. „TOO Photography“ interneto svetainėje www.too.photography naudojamos apsaugos procedūros:

• Interneto svetainėje naudojamas SSL saugumo sertifikatas (patvirtinta svetainės tapatybė – lankomasi tikrojo duomenų valdytojo aplinkoje; užšifruoti visi tarp serverio ir naršyklės perduoti duomenys; Užtikrinamas duomenų vientisumas ir originalumas);
• Automatinis slaptažodžio keitimas kas 90 d.;
• Slaptažodžio saugumo vadovas (Skatinama, kad visi, turintys prieigą prie savo paskyros, naudotų tvirtus slaptažodžius).

 

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

Jūs turite teisę:

• kreiptis į „TOO Photography“ su prašymu suteikti informaciją apie „TOO Photography“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip „TOO Photography“ juos tvarko;
• kreiptis į „TOO Photography“ su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
• kreiptis į „TOO Photography“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
• nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia „TOO Photography“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
• susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte „TOO Photography“ ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad „TOO Photography“ tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į „TOO Photography“ elektroniniu paštu info@too.photography. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

„TOO Photography“ atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.too.photography.

Atnaujinta: 2023-04-24