SAVAIME SUPRANTAMA


Žmogus turi galimybę suprasti pasaulį savaip - kitaip nei kiti. Per save.
Kas vienam yra svarbu, kitam tai visai nereikalinga, beprasmiška ar praeitas etapas.
Ir kaip gera sutikti žmogų, kuris gyvena tuo pačiu dažniu. Kalba ta pačia kalba, kurią vadina "Savaime suprantama".
Bet vos tik nueina nuo veidrodžio ir vėl jo nemato, vėl tenka sutikti žmogų, kuriam neužtenka tos lengvos ir parastos kalbos.
Tie žmonės kalbasi abstrakcijomis. Ir vienas kitą supranta, bent jau taip jie galvoja.
Dar vadinu tai "Pasikalbėjimas su savimi" - tikras ir jautrus pokalbis, bet tokį kartais verta pamatyti, kad pamatytum kaip atrodai tyloje - be kaukių.